وب گاه رسمی دکتر اقبال شاکری

لطفاً به وب گاه رسمی دکتر شاکری مراجعه نمایید

/eghbalshakeri.ir/ 

دکتر اقبال شاکری 

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

و عضو شورای شهر تهران 

  

/ 0 نظر / 23 بازدید